Backlash.1956.720p.BluRay.x264-RUSTED 3.27GB

作者:高清资源发布员 · 发布时间:2017-06-11 · 阅读 11 次 · 回复 0 次 支持(0) 收藏(0) 回复
108
✔资源类型:BD-720P   ✔电影年份:更 早   ✔电影地区:欧美   ✔电影分类:剧情   ✔字幕类型:✔标签类型: 
# ~) A# n, x9 q* N9 a8 B& Z
* d' @  y! ?. r; v( @9 d0 e6 d! `
【译 名】:
2 `2 _/ n8 ^; o1 z% Y( g【片 名】: Backlash  k/ D4 q, F4 X' [& M! l: Y
【导 演】: John Sturges
* H. \5 |& C9 i【编 剧】: ) J3 b7 E* B9 z
【主 演】: Donna Reed / Richard Widmark
+ B+ V" G8 s0 j. }【时 长】: 84 分钟; v- X' M* E; A/ O
【评 分】: 0.0/ F  f7 `7 v9 j1 U2 N& i
【上映时间】: 1956-03-23& f; m9 I1 n7 {3 ?9 A
【国 家】: 美国
' m9 g* H# f( U1 B9 U【语 言】: 英语
/ d2 [  k% @6 c: A9 Q" J( M【影片类型】: 悬疑 / 爱情 / 西部/ j. X$ P! Z5 O% E$ M, X
【影片简介】: None
& y7 w) o; n4 M$ W( M( C2 e- VBacklash.1956.720p.BluRay.x264-RUSTED
, f) p# K( `. w$ Q( N$ h! Y( X; V
" z9 h" _1 Z6 a6 O8 e: @: {

$ L. C6 e' k' a4 \5 T* [% f* l5 Whttp://www.imdb.com/title/tt0048976/$ c% [2 ?( f3 l. H; @6 ]) B0 X) F
Length..............: 1h 24mn
( D' f: a7 h' x: ^0 PVideo...............: 1280x640 (X264 @ 23.976fps)3 [8 x  A6 ~/ t
Bitrate.............: 5562Kbps7 t& {* B/ P- O
Audio...............: AC3 640 Kbps& M6 w$ y9 W: Z" Z
Language............: English9 X9 F5 j' T. j& [: w
Subtitles...........: N/A
* Z3 g1 d; \7 o; \* ]Genre ..............: Mystery | Romance9 B( b- O0 y& T! Z# ?1 r! z: H* d
S C R E E N S :
5 e; r- u; X( z" P! B8 F+ m  l, b5 V+ c7 X/ X

; @( Y9 K* d1 g+ _3 k5 o
0 g3 j" @8 q0 z3 W
# A7 _# ]7 s5 ]5 z* M5 L$ h, o- K- H' r4 s

% K" l$ L) m" `+ [2 s3 h, m% h4 T$ e; X8 y5 s, N8 W) S* F6 X. Z- q

: M& V% M) m6 L- J4 o" ]% }$ u( }/ K+ l1 f; \; `& X
& t1 z3 J2 c4 D* K, {; {# u  Z
6 M* x1 V& g7 h; F9 S

- |9 z& y( D9 i2 q+ q
; C" j2 `  J9 Y1 b* A2 S* ?
9 l. s5 D/ h" d; j' d4 y# @  n% Z

$ Q" y9 w; j9 H7 ^% v/ }9 K
4 ~' y. |3 \3 `4 |- N1 O: @! |$ b
& _7 L  y8 u4 i

. T5 ?" D  |: G4 J5 C/ Q# t' G+ Q+ m. k, c1 ^/ t

Backlash 1956 720p BluRay x264 RUSTED .torrent(17.27 KB)

附件描述:
免责声明:本站所有资源均为网友上传,仅供测试宽带所用,严禁用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的资源负任何法律责任!如支持作品,请购买正版!
下载说明:下载工具推荐使用[115网盘][qBittorrent][uTorrent]下载。

本地下载 点击下载

共收到 0 条回复
回帖
B Color Image Link Quote Code Smilies
Command + Enter