粉红色潜艇 Operation.Petticoat.1959.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT 16.8GB

作者:高清资源发布员 · 发布时间:2015-06-09 · 阅读 12 次 · 回复 0 次 支持(0) 收藏(0) 回复
108
✔资源类型:BD-1080P   ✔电影年份:更 早   ✔电影地区:欧美   ✔电影分类:喜剧   ✔字幕类型:✔标签类型: 
?0 U+ O& F, e' O- i/ Z" B4 F
- ^+ h' [2 U8 f" F9 t$ m& A$ D
8 j- v  V' [- f3 X: s) q/ ?
译 名 粉红色潜艇, _7 m3 d. u  _5 S* C/ k4 e* b9 B
片 名 Operation Petticoat
5 B  Y0 T, d6 X( U+ V年 代 1959
) \& r4 r4 L7 l# {) G8 a/ l/ T国 家 美国% M; o: W3 [" {* I+ Y$ q# l
类 别 喜剧/爱情
6 D& A9 e, ~0 R  ^* }语 言 英语1 E0 a$ l6 u+ q* d8 [
上映日期 1959-12-05
& `! i" q3 j. p6 qIMDb评分  7.3/10 from 8,485 users$ I2 L( Z1 ~+ h6 j0 T2 X& D* z; J
IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0053143/
2 H( P: c$ k; b! ?( j: D+ \豆瓣评分 7.3/10 from 106 users* N$ S( c. g5 b/ U. Q
豆瓣链接 http://movie.douban.com/subject/1303403/
# f; ?" u% W' U9 V* F! C片 长 124 分钟/Germany: 100 分钟/Canada: 120 分钟(Ontario)
$ Z. |; T7 Q, E6 Q" R# B导 演 布莱克·爱德华兹 Blake Edwards% f3 `9 t, ^' Z1 d1 t
主 演 加里·格兰特 Cary Grant; ^) N- w  W* P# O+ c
   托尼·柯蒂斯 Tony Curtis
9 t7 Q. A( c  ?. T' d6 u   琼·欧布伦 Joan O Brien
8 a; y, B% ?9 A3 |9 T简 介
  j$ \' s; F+ n  m+ D! F! x( Q 美国海军海之虎号潜艇即将退役,海军少将雪曼早早地来到潜艇上,翻看航海日志。看着自己当年的记录,昔日情景仍历历在目。将军思绪万千,浮想联翩…….  太平洋战争初期,美国海军在东南亚步步退守。海之虎号潜艇在港口几乎被日军飞机炸沉,雪曼艇长(卡里·格兰特饰)的任务是在两周之内完成平时需要两个月才能做完的事——把完全失去航行和战斗能力的海之虎号修好并撤退,但时局艰难,海之虎号连最起码的补给都很难弄到。海军上尉霍顿前来报到,此人无论穿着打扮或言谈举止,都象个十足的纨绔子弟,而且有关潜艇专业的知识他一概不懂,雪曼艇长觉得自己又多了一重麻烦。  霍顿上尉主动请缨之下,当上了海之虎号的军需官。谁知这正是最能发挥他长才的职位。他妥为运筹,使海之虎号的军需补给呈现一派欣欣向荣的景象,很快就拔锚起航了,而基地指挥官则忙着追查搬空基地仓库及他本人办公室的窃贼。  霍顿上尉是个很有办法的人,海之虎号起航时引擎都没修好,他雇来当地巫师作法,帮助潜艇顺利离岸;中途停靠地找不到补给,他开设赌场允许当地官兵拿基地的物资来兑换筹码。他也是个好心的人,对于帮助过他寻找补给的人,他都会有所回报,因而海之虎号上多了一个犯过军法的囚犯厨师,多了一群美女军医,多了赌场老板大肚皮的婆娘们及一只产奶的山羊。看在他搜罗军需品的才能份上,这些奇奇怪怪的人和事雪曼艇长都勉强接受下来。  美女军医们上船后,雪曼艇长的烦恼更多了:船员们纷纷装病,以便享受温柔的呵护;一名女军医太过“层峦叠嶂”,雪曼艇长不得不下令当女士们通过狭窄的艇中走道时,男士们要自动消失;同样还是这名女军医,无意中按到了鱼雷发射钮,致使一枚鱼雷没有打中8000吨的日军油轮,却冲上沙滩击毁了一辆卡车……  海之虎号需要防锈漆,霍顿上尉只找到一些白色和红色的漆,从此太平洋上出现了一艘粉红色的潜艇。美、日双方都不知道本方有这样的潜艇,各自下令:一经发现粉红色潜艇,立即击沉。  海之虎号与一艘美国军舰遭遇了,还没来得及打招呼,炮弹便飞了过来,雪曼艇长命令紧急下潜,可他出尽百宝都无法骗得军舰停扔深水炸弹,只因为潜艇上有初生婴儿的哭声帮军舰的声纳作定位。万分危急之中,霍顿上尉建议将女军医们的内衣用鱼雷发射管打上海面。此计果然生效,军舰指挥官一看那胸罩便断定日本女人不会有这么大的尺码。  海之虎号得救了!  最后,霍顿上尉也当上了这艘“神奇潜艇”的艇长 。
2 j/ @/ W  l' _- u  \  \% ^6 E获奖情况
7 D+ N+ g, \: d& ? 第32届奥斯卡金像奖 (1960), E; Y( O' n9 ]2 B
 最佳原创剧本(提名) Stanley Shapiro / 莫里斯·里奇林 / Paul King / Joseph Stone0 L5 E" H& c9 S6 k  h! G5 i  j
Video- Y  }& L" [* Q2 I) b9 Y
ID                                       : 18 N5 J# c( w" Y9 ]3 I' n% J8 a. X' M
Format                                   : AVC' a! y+ u) t: `: r9 [- z
Format/Info                              : Advanced Video Codec9 s& a1 z+ z' w
Format profile                           : [email protected]7 m( \& R4 w- H
Format settings, CABAC                   : Yes$ a, k% Y/ B3 S+ p
Format settings, ReFrames                : 4 frames
0 w( n! f! @+ F/ _% y) aCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC0 y! x- n0 e1 q
Duration                                 : 2h 0mn! U- Y8 C4 P8 n2 \- b6 p& }
Bit rate                                 : 18.8 Mbps
% v2 `9 m1 E% BWidth                                    : 1 920 pixels# n6 `  w& ~. a2 ~2 ]
Height                                   : 1 080 pixels+ K8 B6 T& |' h2 |; C
Display aspect ratio                     : 16:9+ P1 A7 g. e, I6 g0 q
Frame rate mode                          : Constant
9 V8 r. V" S- g, ]0 u- gFrame rate                               : 23.976 fps
8 q% E9 E4 O2 T7 ~4 I: m, xColor space                              : YUV
# k6 u2 L" J* X' x) VChroma subsampling                       : 4:2:0: j! t& U) j! @9 L
Bit depth                                : 8 bits' r5 B* b, _. N! }% d
Scan type                                : Progressive' K- `1 H; G8 V* Q* F
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.377( h) h* S4 ?! \% R0 ?6 m
Stream size                              : 15.8 GiB (94%)# y6 e" Z3 R) R$ l! z
Writing library                          : x264 core 142 r2431 ac76440; q* P7 p% q" n$ K5 {5 ]
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=230 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=50000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.001 O' i. P9 C2 P, f+ R1 m
Language                                 : English
' g6 k) V2 x% ~' mDefault                                  : Yes" i4 i. D; n. v. W! c( B
Forced                                   : No4 F) {' l) r% Z
Audio
! L. Q$ \" t8 \; ^* B1 n: o9 e7 S* QID                                       : 2
8 f2 P8 t- L6 PFormat                                   : DTS
( [- ?8 C/ p: H# Z, [Format/Info                              : Digital Theater Systems
2 Q/ j& _4 r" S# S/ |$ gMode                                     : 16
: [2 h/ p) n6 C! E6 b9 [Format settings, Endianness              : Big+ X! u+ I8 U* s% m( c  n; R
Codec ID                                 : A_DTS3 m# Y& g" R) M8 O- c0 a
Duration                                 : 2h 0mn
9 i. x4 [- Z% P7 |0 [4 xBit rate mode                            : Constant
$ N+ I: j9 f0 i, m. r5 xBit rate                                 : 768 Kbps
3 b. ?. `9 q  I* ^) y& l4 }Channel(s)                               : 1 channel
, {6 W# ~/ K! G+ b8 J( q& Y% J9 l0 UChannel positions                        : Front: C
+ d! d* I' W: q5 wSampling rate                            : 48.0 KHz
* z  c! k6 {; }Bit depth                                : 16 bits8 g, G9 d. O2 ~+ w. _" B. l
Compression mode                         : Lossy6 I% z  y1 n. f+ P9 J8 S
Stream size                              : 663 MiB (4%)
8 Y* E, z+ `. q8 ^* l, ~. gLanguage                                 : English
. V. q% x0 c2 o% K! `/ c4 x& q" C8 J! ZDefault                                  : Yes6 I5 D/ W& \3 ?. M( {  S2 J
Forced                                   : No8 P! `) c% ^2 o- m4 c8 c5 ^3 w
Menu
- P6 d; f0 e& X/ t0 Q00:00:00.000                             : :Chapter 01
$ L5 u, h7 n0 @  c) D" s3 v& a00:19:04.434                             : :Chapter 02+ Z! h$ y1 w  R. U0 O; V
00:36:09.332                             : :Chapter 03
' `+ y6 Q. k, L7 }1 e" G" v00:45:10.248                             : :Chapter 04$ t, s) q3 L4 d$ T; p7 p, L" ~9 S
00:58:08.610                             : :Chapter 05
3 P$ r3 {8 Z) a% P4 U2 b" w8 |01:12:23.339                             : :Chapter 06) _* w- Y& h5 |  z/ m) }
01:28:12.077                             : :Chapter 07
2 a. a. p0 [( ?$ o5 b3 E( t0 |) A# s01:44:06.448                             : :Chapter 086 @( I0 M9 L& v: {4 G4 S, k# f
02:00:42.193                             : :Chapter 094 l/ z  h1 h- l/ P# P

. Z. K/ ?; [* R- b
: ?0 ^1 \0 }1 \" C0 c8 m6 h
! B% x% F" {# j$ T9 j
4 ^& z; G" {, a; `, v( B
1 M( v/ c1 d. L" \. z
& s0 s, a/ R8 w3 _( U8 B
7 P, h" ^& I+ F- _$ m+ n9 s- Q: C5 `1 U9 x( y  g; s
* L' M8 [5 F' ]

+ b  e; t1 S( N6 F! p5 }) C
( ], x/ q! k! t: ?5 ^5 k
* c5 z: o; ~& H( l. K" B' |
! ?& I' c, s) o4 ^/ J( {' ~& C( i$ ~1 I2 X! X/ B# L# _, }. A
# R5 w3 E: F/ u/ ~$ y8 R! L
                                       
, O3 D! j: j7 O2 Z; w; j+ h: A. W+ N1 s2 H/ H- Q
4 k. Z3 V" E. ^

; a# w' g; s' |- U6 g  k: V6 z$ G% _  H$ J+ W% F+ ]- V' o! F
" ^% N) R, k+ z

. f) Q6 f) z- Z& r5 h

Operation.Petticoat.1959.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT.torrent(84.59 KB)

附件描述:
免责声明:本站所有资源均为网友上传,仅供测试宽带所用,严禁用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的资源负任何法律责任!如支持作品,请购买正版!
下载说明:下载工具推荐使用[115网盘][qBittorrent][uTorrent]下载。

本地下载 点击下载

共收到 0 条回复
回帖
B Color Image Link Quote Code Smilies
Command + Enter