甘蔗蟾蜍:征服 Cane.Toads.The.Conquest.2010.1080p.BluRay.x264-aAF 6.56GB

作者:高清资源发布员 · 发布时间:2016-11-03 · 阅读 4 次 · 回复 0 次 支持(0) 收藏(0) 回复
108
✔资源类型:BD-1080P   ✔电影年份:2010   ✔电影地区:欧美   ✔电影分类:其他   ✔字幕类型:✔标签类型: 
# e3 V$ M0 f& {$ r) ]) b; Y. H

7 n" f# E7 D, m  g( A8 w译 名 甘蔗蟾蜍:征服
( d2 P! N' v* s7 g4 y片 名 Cane Toads: The Conquest
2 A3 S9 O3 |9 H  Y年 代 20106 t" X" _& Q7 }0 h
国 家 美国/澳大利亚
% S5 X) V9 ]# b' n6 q0 W. f' v6 Y类 别 纪录片3 G4 g" D% Q. Q: p) m$ X7 W% v
语 言 英语; E' g3 I$ O: z$ X4 n. N" q
上映日期 2010* H5 _$ V. `! v3 o* F
IMDb评分  7.1/10 from 346 users
; |. ~) t3 d8 m- J9 R; GIMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt1568924/
" z- z- {4 P, L6 v4 j豆瓣评分 0/10 from 6 users
  h, T" p" K' x" \6 a1 A  p7 g豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/4268449/" z! C4 v! D( [. W
导 演 Mark Lewis" I+ N. M, L! \; _! h
主 演 Neil Young
: P7 m) m0 c' V* c4 `' o8 L简 介
, L; T* V" i5 x" M5 D! X! `+ y( Q 《甘蔗蟾蜍》,一段不寻常的历史,是一部难得一见的片子。它讲述了澳大利亚生物学上一个奇特的真实故事。1935年,为了使国家主要作物甘蔗免遭灰壳甲虫的破坏,昆士兰ZF从夏威夷引进了一批甘蔗蟾蜍。但它们的繁殖速度相当迅速,以至变成了当地的一大公害。8 S% Q! [' l; z# q
 70年前,澳大利亚昆士兰州引进一种蔗蟾蜍以对付甘蔗田里的害虫。如今,这种蟾蜍已经进化成“同类中的强者”,对本地物种构成了威胁。
+ ^2 x/ `6 c# y5 X" T% I# F$ G' ` 悉尼大学生物科学家理查德·希恩在新一期《自然》杂志上撰文说:“我们发现这种蟾蜍的腿部较长,不仅能够跳得更快,首先到达新领地,而且领先的蔗蟾蜍比年长的同类腿部也要长。
4 C- x  H/ O1 T2 V 悉尼大学的研究人员在这场生物“入侵”的最前线――达尔文市以东60公里处,连续观察蔗蟾蜍达10个月,发现它们在潮湿环境下一晚能够跳1.8公里远,打破了青蛙蟾蜍世界中的“夜行世界纪录”。
. y3 b/ |$ A) u/ ` 此外,最早到达观测地的蔗蟾蜍的腿普遍比晚到者长,而昆士兰州本地蟾蜍都是“短腿一族”。! x6 p* H0 @$ N* z
 科学家认为,蟾蜍进化出更长的腿部以征服新的领地,得到更好的食物供应。他们表示,在蔗蟾蜍进化为更加危险的物种之前,必须尽快采取措施控制害虫。
2 a8 N& n) z# U+ P3 t 希恩说,上世纪40至60年代,蔗蟾蜍的扩张速度为每年10公里,而现在的速度为每年50多公里,踪迹遍布澳大利亚热带和亚热带地区100多万平方公里的土地。)- f1 p+ |8 P( i- W
 该片是又一部圣丹斯首映的纪录片,是导演马克·刘易斯(Mark Lewis)大受好评的前作“Cane Toads:An Unnatural History”的续篇。
8 G, }# k) H: v/ k' [/ M 甘蔗蟾蜍本是进口用来拯救甘蔗作物的,但现在看来,蟾蜍的泛滥对澳大利亚生态环境造成了巨大的威胁。这部纪录片让人类意识到肆意改变生态环境所带来的可怕的恶果,是对全人类的暗示和警醒。
  r- e% i9 p/ S 该片最大的卖点是全程采用了3D摄影。这部蟾蜍纪录片耗去了马克·刘易斯多年的心血。为了模拟身段极低的蟾蜍主观视角,刘易斯也和同伴们发明了专用3D摄影机进行拍摄。
" Z( p, R  ]7 n3 P1 }: c4 [ 幕后  z! [: E; [) N- z; Y) |# a
 《甘蔗蟾蜍》通过作者亲身经历的趣事以及离奇古怪的现实,揭露了一个有史以来最荒诞离奇的生物错误。这是一部由一位令人激动的制片人制造的融合怪诞与创新的影片。1935年,为了使国家主要作物甘蔗免遭灰壳甲虫的破坏,昆士兰ZF从夏威夷引进了一批甘蔗蟾蜍。但是这些名声在外的科学家却没有认识到灰甲虫可以飞但甘蔗蟾蜍却不可以,于是,这个任务失败了。
+ S: M! e+ p0 ^4 T; {0 @ 显而易见,这些甘蔗蟾蜍相当适应当地的优美环境,于是它们繁殖迅速,以至变成了当地的一大公害。他们分散到各处并且四海为家,吃了一切他们能吃的东西,所谓的一切却不包括灰甲虫。当地的农民对此事的看法并不乐观。但是却没有什么可以阻止住这种掠夺式的威胁。如今,蟾蜍已经成为了郊区一道常见的风景,事实上许多昆士兰人已经通过采取“如果不能消灭他们,就让他们加入”的态度对蟾蜍进行了妥协。
* K+ _% J8 H: c, m, _* ~+ i 无论把蟾蜍定义为害虫还是宠物,昆士兰,乃至澳大利亚,已经被这些胖胖的粘粘的生物所彻底占据了。甘蔗蟾蜍,一段不寻常的历史,据实的讲述了一个水陆两栖动物的侵略故事。: o; B; {9 L' k& D3 m% O1 P
 A documentary horror film about the environmental devastation left in the wake of the giant toads' unstoppable march across Australia.
 1. / \7 @( l  G' Z
 2. Video 4 ?6 c' F/ t7 r/ h6 O( f- D
 3. ID                                       : 1
  ) j" R9 s* k- Q
 4. Format                                   : AVC
  # Y7 l( I! A2 [3 ?  T8 Z8 M2 {/ z
 5. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  ( M' `7 v2 `0 G) `' t
 6. Format profile                           : [email protected] ; [$ a6 z, ~) ~. H
 7. Format settings, CABAC                   : Yes 0 U" D- D; G6 g- K
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames 6 k* |, [( N4 }' ?
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC ! y- J. N8 L# O: G# u! R) I9 C, ^
 10. Duration                                 : 1h 23mn   G1 [& V& S! \
 11. Bit rate                                 : 9 720 Kbps
  , g, q# S+ E8 P, O
 12. Width                                    : 1 920 pixels % N0 \$ j& J% T+ q* I- X$ I
 13. Height                                   : 1 080 pixels
  ! M7 I: r% o3 P/ y9 V. @. |
 14. Display aspect ratio                     : 16:9 $ ~: D) C5 A* w0 G0 Z0 H
 15. Frame rate mode                          : Constant
    W: G5 s( e8 b# q. W+ F& G
 16. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps
  5 W9 _! M( z0 N" x. q6 ~4 I2 n! x" A
 17. Color space                              : YUV
  " j9 ~4 o( _! A$ _6 M2 z
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0 4 X) J% D- G4 Z; w0 J0 T
 19. Bit depth                                : 8 bits 5 ^6 |- _; k6 O
 20. Scan type                                : Progressive # w5 r+ V% O$ K$ j
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.196 1 y4 p0 p' x: B9 B- L7 Y- ^
 22. Stream size                              : 5.55GB (85%) & J3 P6 h/ g4 l) Q; \/ i
 23. Writing library                          : x264 core 119 r2106 07efeb4
  & w8 U: ^, p5 D2 o- W# r6 e
 24. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9720 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  9 `5 A- v( R5 T  e% T$ T; h
 25. Language                                 : English
  : T, Q3 W8 H% t: z
 26. Default                                  : Yes 9 l* x: G" R" w( ]- I5 {0 Y5 W
 27. Forced                                   : No
  + N+ V/ @- D8 B7 @
 28. 2 G$ N, r  E1 ~- G2 W) S
 29. Audio
  , S, b3 `" d. ?9 [4 n
 30. ID                                       : 2
  8 ^8 F% X* n! X* O
 31. Format                                   : DTS ) I- u4 n& e- ?3 J3 `. w- L
 32. Format/Info                              : Digital Theater Systems
  ) y+ b  h/ T2 e( ?
 33. Mode                                     : 16 / m# {' t: c8 u6 m& O; l7 k. L
 34. Format settings, Endianness              : Big 3 f5 l  n- h0 r' M% F8 }
 35. Codec ID                                 : A_DTS   _- C4 w7 b5 G" R- B8 Q8 m
 36. Duration                                 : 1h 23mn
  5 M5 u7 ?8 X/ B; `2 t
 37. Bit rate mode                            : Constant
  ) v1 }# V7 P. B* A' P. E
 38. Bit rate                                 : 1 509 Kbps ; ?7 m: N6 G! x/ D/ ^& x' c
 39. Channel(s)                               : 6 channels 3 Q4 t: ^3 t- R) a# F
 40. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE $ ~# |* P' d: S( K
 41. Sampling rate                            : 48.0 KHz
  ; D/ _8 z$ f7 }/ u- A+ s( h# \' @8 H
 42. Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf) & e& H2 _3 m' t3 `% @5 X
 43. Bit depth                                : 16 bits
  : O0 G; J6 J2 F4 ^- _
 44. Compression mode                         : Lossy 6 h( `5 ]( e' ?: n! F
 45. Stream size                              : 903 MiB (13%) ) N2 E2 j6 W# R  f0 i4 k* s2 O8 u
 46. Default                                  : Yes 0 o8 w) c7 x5 S( u
 47. Forced                                   : No
  6 l; `3 o6 Q; A3 `, R

 48. : @9 t% f5 `( m0 D- A* z' j" h! O
 49.   7 r0 A/ Q, Z1 I; X4 P) F
复制代码

; Y4 E8 v  i. U, L5 q, W. y. W
- u% P( F# r) D4 q  V' f
, T" t+ j8 {3 q3 t$ T# Q0 C/ H- q/ p7 \) b) {: P" g

! I- l; h! _- d+ b- r; ~5 T( M3 z9 I8 q" l+ j
$ k3 K" p- D/ ^: d+ b, e$ L5 b
/ W6 E! e) u  _* C( m6 ~: r

% n: X3 m9 b! M" S2 {
* a- h& C0 {1 l+ u( |3 m& ]6 ~6 v7 [
) ~( m; C$ Y) q

) c  q- S0 a, j; _2 q' F! ^0 W2 y2 ^' r

# @! p# k7 j! V/ {
" {% r) D7 Z3 _2 W8 {4 d
2 M0 _# S( @  \0 Q
; q) U9 E' X, ~; {. ?5 ?4 O- H, }' z9 x6 k3 s2 e/ I+ U4 I

Cane.Toads.The.Conquest.2010.1080p.BluRay.x264-aAF.torrent(66.21 KB)

附件描述:
免责声明:本站所有资源均为网友上传,仅供测试宽带所用,严禁用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的资源负任何法律责任!如支持作品,请购买正版!
下载说明:下载工具推荐使用[115网盘][qBittorrent][uTorrent]下载。

本地下载 点击下载

共收到 0 条回复
回帖
B Color Image Link Quote Code Smilies
Command + Enter