BJ单身日记3:BJ的孩子/BJ有喜[韩版硬字幕] Bridget.Jones.Baby.2016.720p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO 2.5GB

作者:高清资源发布员 · 发布时间:2016-11-04 · 阅读 9 次 · 回复 0 次 支持(0) 收藏(0) 回复
108
✔资源类型:HDTV/HDrip   ✔电影年份:2016   ✔电影地区:欧美   ✔电影分类:喜剧   ✔字幕类型:✔标签类型: 
/ E( Z; X; n6 q- ~7 h
" P& \: [, V8 n# }* I0 q$ h6 T( h
译 名 BJ单身日记3:BJ的孩子/BJ有喜/BJ的孩子/布雷吉特·琼斯的孩子/BJ单身日记3/BJ单身日记:生得啦BABY; j5 J. Q5 H% G7 q8 u( k2 a2 ?: z& S' _
片 名 Bridget Jones s Baby
: o! ~& w4 k' C+ T- l年 代 20165 i+ z1 U* f2 t0 e" ?7 v: A
国 家 英国  L/ X- Q1 T( A7 O+ l9 V. O3 L8 f
类 别 喜剧/爱情, Y! p! o; w/ H4 K* R; D
语 言 英语
( n4 z( f& H. G上映日期 2016-09-16(美国/英国). I: T/ y2 X. }9 t  T8 D; X
IMDb评分  7.4/10 from 15,794 users
6 Z( r7 w) ^& xIMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt1473832/
! {9 E& e1 P) @* q豆瓣评分 8.2/10 from 1,564 users8 A. y% C* _: I: d; X
豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3868141/
( t' h( t) [0 E# F蓝光电影论坛整理 http://www.GeeHD.com ' W* F5 ~# l" e0 H/ _/ z5 u: y
片 长 122分钟3 \* N1 p1 {! N' i; p2 \
导 演 沙朗·马奎尔 Sharon Maguire: _! ?- n* H- @- o9 u
主 演 蕾妮·泽尔维格 Renée Zellweger
7 L: e: i: V* {   柯林·菲尔斯 Colin Firth
* k( r1 u: q% S5 \" Y$ M! Z   帕特里克·德姆西 Patrick Dempsey# d5 P  J! n3 e3 y
   吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent
% i0 u; |. B% Z+ p4 Z   艾玛·汤普森 Emma Thompson
8 U  B* ]) c6 l! ^0 a/ c   艾德·希兰 Ed Sheeran
- H) C( |8 J  F: T( t$ {. o) e   西莉亚·伊姆里 Celia Imrie
! x$ N, u" i0 N4 \. [9 b   詹姆斯·卡利斯 James Callis
7 a3 ~! @- X4 d& D) \$ o& R, M   拉斯科·阿特金斯 Lasco Atkins
  N! z& b+ M& c; u   杰玛·琼斯 Gemma Jones
5 Q0 O9 b5 @  e3 _' A! g7 i! P   丹尼尔·斯蒂森 Daniel Stisen% b3 e9 o5 ]$ C' [& _& h2 }5 d
   恩佐·科伦蒂 Enzo Cilenti
" r) O' {8 W9 q  X) n   莎莉·菲利普斯 Sally Phillips# P* Y5 Y$ f7 {8 d" h
   乔蕾·科斯 Joelle Koissi
6 J0 V, g& [3 }* U5 z/ s* v简 介& d$ w4 y3 M8 s5 U
 时隔11年,布里切特·琼斯与达西先生的爱情故事又一次重返银幕。《娱乐周刊》今日发布出《BJ单身日记》系列第三部作品《BJ的孩子》的首批剧照,“BJ”芮妮·齐薇格、“达西先生”科林·费斯与新情敌帕特里克·德姆西以片中造型亮相,尴尬的三角恋状态与腹中的胎儿成了中年BJ的新烦恼。
2 o( b; [" a  ^# } 《BJ的孩子》将于明年2016年9月16日在英国首映,影片根据作家海伦·菲尔丁在2013年推出的该系列的第三部作品改编,而原著的畅销也是电影续集能够拍摄的重要契机。曾执导首部《BJ单身日记》的沙朗·马奎尔回归执导,她与《一天》的编剧大卫·尼克尔斯共同执笔了本片的剧本。5 A! u, I  Z% W8 {+ G" t8 d4 T

# C( l/ o! u( g# P/ ?  i* d
* ^8 _6 Z: d3 [, l# U3 O8 d4 ?8 {0 ~- y! ^& K0 N# \. C
General$ x" @' L" l) ]/ b! X
(Duration): 2h 2mn4 b; V# a4 F9 `
(FileSize): 2.55GB
$ l) v! X. W, C! N$ W% ?6 W$ RAudio# s& z  j- C% K" Q# {* Z
(Format): AC-3 - Audio Coding 3
+ {, p" w" t. ~5 \8 I0 t3 Z(Codec): AC3
- A( C5 a0 ~9 P# L! FVideo
* Z. k7 h/ n5 s, B  n(Format): AVC - Advanced Video Codec) I' h+ I; y8 Z8 Y1 E
(Media): video/H264
! I0 `3 S1 X6 |2 i7 `(Format): x264
  y$ f8 f; T, G1 x- t/ {, i# j) e0 ~(Resolution): 1280x544 px. h4 A1 z- q9 k* J. S% ^* @
(AspectRatio): 2.35:1
8 o, j1 `, ^1 ](FrameRate): 29.970 fps
1 U0 ^  z. x- Q& g) @) }) U; ^% e6 T& Z  m$ j9 B* g9 e

$ A: ?; i" q  U! Z5 G! H, V8 }1 f# `, t- [& ?& f. h- @
(Click to enlarge)
. A5 j5 g7 a- M9 M
( I2 O( g1 w5 m5 r
( s1 q9 K& e( G" i- H9 i% s% k( ?2 E! M% W3 N. \. a: v# x& v; U
, D4 J& J. |' @/ {

/ y; Q. L( Z+ [9 v2 d' a8 B1 ?) ?; P/ T$ i8 n$ k) B6 J7 C7 Q
+ a0 F9 A/ R' U0 l2 Z! A

4 T, k- Z- m( |% |
6 ^4 v1 r2 U4 B
% @% g7 C3 a: K" i9 e, v% X4 B6 `2 g, `
0 C8 [$ l3 k6 p$ n; l
                                                                                                                                                                                                        
5 ~3 e+ L  [/ t+ e/ M- `1 \: G- _: o% ]& I

5 F# R) E( Y$ q* t
, b: z4 O0 `. y, b: w- f  }+ L- y* u; D: Y7 c( O" z6 g

5 E3 W9 Q4 X+ H# v! |  j/ x
8 c: h+ |+ h6 T6 \

Bridget.Jones.Baby.2016.720p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO.torrent(205.02 KB)

附件描述:
免责声明:本站所有资源均为网友上传,仅供测试宽带所用,严禁用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的资源负任何法律责任!如支持作品,请购买正版!
下载说明:下载工具推荐使用[115网盘][qBittorrent][uTorrent]下载。

本地下载 点击下载

共收到 0 条回复
回帖
B Color Image Link Quote Code Smilies
Command + Enter