BJ单身日记3:BJ的孩子/BJ有喜[韩版硬字幕] Bridget.Jones.Baby.2016.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT 2.58GB

作者:高清资源发布员 · 发布时间:2016-11-04 · 阅读 4 次 · 回复 0 次 支持(0) 收藏(0) 回复
108
✔资源类型:HDTV/HDrip   ✔电影年份:2016   ✔电影地区:欧美   ✔电影分类:喜剧   ✔字幕类型:✔标签类型: 

4 p. r! @3 u$ a6 M; O; k
1 F" M4 [: |- s1 ~译 名 BJ单身日记3:BJ的孩子/BJ有喜/BJ的孩子/布雷吉特·琼斯的孩子/BJ单身日记3/BJ单身日记:生得啦BABY
3 z3 V- c! w9 |8 d1 S片 名 Bridget Jones's Baby) u, M8 Q9 `  d, c2 [0 M5 m; P
年 代 20161 r# e# _5 s, P$ W* b/ @1 F( l
国 家 英国
+ r. e( @& G) V+ X' @) C类 别 喜剧/爱情, `! M( s$ S! O0 R4 l2 ]4 `' j
语 言 英语  \& b' f' R& `( Z$ Y
上映日期 2016-09-16(美国/英国)3 w# p$ v' v' m5 a; \0 i6 O
IMDb评分  7.4/10 from 15,789 users
$ p. S  Q9 D2 u6 Y8 BIMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt1473832/
9 X! C' J. L/ D/ Q. Y4 \豆瓣评分 8.2/10 from 1,564 users0 U$ {, a2 ^+ _& g$ o$ t1 D! O. k
豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3868141/. @+ _: p3 x3 ]0 L) f
片 长 122分钟
& }9 S: t( J! K3 V7 J# {导 演 沙朗·马奎尔 Sharon Maguire% f- _" E& y2 ~6 O0 \! Q
主 演 蕾妮·泽尔维格 Renée Zellweger
% `4 N2 q  I  {7 w9 o9 h   柯林·菲尔斯 Colin Firth0 }: c4 g0 l9 e" X; M6 x0 Q
   帕特里克·德姆西 Patrick Dempsey
+ D0 v7 i6 F. _( C2 |9 M   吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent
- b5 o6 K) m4 U6 s% N4 `   艾玛·汤普森 Emma Thompson: z$ K! R( {% F: \, ?9 \# y
   艾德·希兰 Ed Sheeran
/ f" D- z8 w0 s, ?, t# ?5 |9 ~   西莉亚·伊姆里 Celia Imrie
+ J4 K& B/ A+ c7 x   詹姆斯·卡利斯 James Callis" u* P. _5 _! {* i' I  N
   拉斯科·阿特金斯 Lasco Atkins
; u. V  c7 A' x5 A+ h   杰玛·琼斯 Gemma Jones
4 T) D: j3 f2 G) `$ W   丹尼尔·斯蒂森 Daniel Stisen& D% o% l* i/ \' `
   恩佐·科伦蒂 Enzo Cilenti
; Z3 I9 Y+ f$ Q! a- Q) O: g# g; h* M   莎莉·菲利普斯 Sally Phillips
; B) ~- O, b) C5 w' y" g   乔蕾·科斯 Joelle Koissi
( d8 H, s" m' [$ k9 l1 i3 Y* @简 介
  J1 y8 O. F* s& B0 b& v2 L 时隔11年,布里切特·琼斯与达西先生的爱情故事又一次重返银幕。《娱乐周刊》今日发布出《BJ单身日记》系列第三部作品《BJ的孩子》的首批剧照,“BJ”芮妮·齐薇格、“达西先生”科林·费斯与新情敌帕特里克·德姆西以片中造型亮相,尴尬的三角恋状态与腹中的胎儿成了中年BJ的新烦恼。$ c4 r$ s. _/ s& Q
 《BJ的孩子》将于明年2016年9月16日在英国首映,影片根据作家海伦·菲尔丁在2013年推出的该系列的第三部作品改编,而原著的畅销也是电影续集能够拍摄的重要契机。曾执导首部《BJ单身日记》的沙朗·马奎尔回归执导,她与《一天》的编剧大卫·尼克尔斯共同执笔了本片的剧本。
 1. 2 N* ]$ B0 Y% u' d
 2. Video ) `4 O2 B* h0 P# Q
 3. ID                                       : 1
  2 E2 `: A2 f1 c  _% y+ K+ J
 4. Format                                   : AVC
  / ]& \. \: n8 q2 v
 5. Format/Info                              : Advanced Video Codec
  " ~, U' N, ]- t  b7 G
 6. Format profile                           : [email protected]
  7 c/ |0 T  Q" q2 u8 L
 7. Format settings, CABAC                   : Yes ! c* I! n3 _; i) k# \
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames
  % h3 h& B% {4 C. x# z: d
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC : ?9 _6 {' [" U) c: }, z5 L
 10. Duration                                 : 2h 2mn
  ( x7 H; I& P" p. C
 11. Nominal bit rate                         : 2 800 Kbps
  & T  s' o8 y  Q8 J! O' Y
 12. Width                                    : 1 280 pixels
  ! w& |0 ]) U: j- w, P3 y7 u
 13. Height                                   : 544 pixels
  ( ]+ C4 H: R. \' X5 L
 14. Display aspect ratio                     : 2.35:1 8 l1 i; T2 ?1 H  n) V% G/ |
 15. Frame rate mode                          : Constant
  + `* ^% g+ g$ c! n3 y
 16. Frame rate                               : 29.970 (30000/1001) fps
  & u' t# H% D1 u: E
 17. Color space                              : YUV
  5 W# v# o* A" ]
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0
  6 E) ?) f1 E6 ^7 @
 19. Bit depth                                : 8 bits
  * a% ?% [- N: e' L# y* A
 20. Scan type                                : Progressive
  7 A% h5 C7 r" a2 s
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.134 8 Q1 I" w# C- I) @8 Z7 U
 22. Title                                    : Bridget.Jones.Baby.2016.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT
  $ V% \$ C1 Y8 V  ]5 L: J5 n
 23. Writing library                          : x264 core 130 r2273 b3065e6 ; p" I9 x1 L/ x
 24. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=2 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=300 / keyint_min=30 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=10 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=2800 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 ! t( ^* C8 f. v! W9 F
 25. Language                                 : English
  0 I' l" \7 g0 @' I# x/ K
 26. Default                                  : Yes
  * Q7 o/ g8 g; g) E' u
 27. Forced                                   : No
  % ?+ w& ~! `9 @# _! c) v/ W, s
 28. Color range                              : Limited 6 \  b" |0 h6 h+ S7 |% y
 29. Color primaries                          : BT.709 / {' ]6 R: ^. @8 F+ E, n
 30. Transfer characteristics                 : BT.709 % A$ ?0 B- z0 i. c& l
 31. Matrix coefficients                      : BT.709   W* L" r) m7 y& d* C

 32. 9 F* p! B. g' d( e$ ]0 U
 33. Audio
  / P5 M* p1 Q# X' ?& O% G( S$ n
 34. ID                                       : 2 5 d5 S% z' O3 V8 s& d4 f$ q
 35. Format                                   : AAC
  - s0 T0 S6 }0 f! f1 g1 I
 36. Format/Info                              : Advanced Audio Codec
  4 m8 I2 ]. c$ D! x  A
 37. Format profile                           : LC # v# W/ `" V9 ]: K/ e+ X8 z
 38. Codec ID                                 : A_AAC   _7 H: C" D3 w8 k4 G
 39. Duration                                 : 2h 2mn 8 ?/ ?! u9 j. S+ I! E, `
 40. Channel(s)                               : 2 channels
  5 i- ]4 N1 `3 R; ~5 W5 R9 x
 41. Channel positions                        : Front: L R 8 B/ I' i# k4 w/ d+ q
 42. Sampling rate                            : 48.0 KHz
  * q$ X/ b3 H  |8 h8 B
 43. Frame rate                               : 46.875 fps (1024 spf) ) b+ Z1 Q  M$ t+ u5 t3 p
 44. Compression mode                         : Lossy 3 c: |0 N0 Q  l; D) [
 45. Title                                    : Bridget.Jones.Baby.2016.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT
  . l2 t( H" {3 t  E; R
 46. Language                                 : English 4 d# k+ w6 J; V6 }3 L
 47. Default                                  : Yes * S" k" b2 `1 N2 s5 L. o  u4 N
 48. Forced                                   : No
  . t/ [. e# }) T( }. p: ?( O7 Q+ w& ^  V
 49. + m% Z4 }( {$ R: L$ t
 50.   4 C1 ~8 n2 A( }6 U+ l" ]
复制代码

- v) C+ d, s$ ~' U% u! U' f$ i  w* O/ F/ |+ `
, k/ o1 R4 X0 h, W% A+ @
$ r0 {' D# Q, [  p
  p+ o# E1 _  j! B  r
6 k1 a7 k. ^" p, A$ Y

- F2 X2 S  C2 b4 o% o7 Q7 e  l, |; _& h6 z4 q5 S0 W
9 P% Q# ~* R6 e) S/ B* |

: X- c: n/ [1 ^4 y
$ H4 N, S+ {0 ^: d3 Z" z8 e, z& H! q5 U) Q7 u, t

, f  I& Z/ T% b6 W
5 @! F# k4 S, g% z4 b* W/ k1 s; g3 p7 t4 A# {

  Q8 R. H2 S9 G5 F! I2 [2 l
& H( Z1 E  {7 B& @; O% J0 G; x/ n, S, k7 x2 S8 t, h( @

& \; ~# I0 i: F. Y

Bridget.Jones.Baby.2016.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT.torrent(52.17 KB)

附件描述:
免责声明:本站所有资源均为网友上传,仅供测试宽带所用,严禁用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的资源负任何法律责任!如支持作品,请购买正版!
下载说明:下载工具推荐使用[115网盘][qBittorrent][uTorrent]下载。

本地下载 点击下载

共收到 0 条回复
回帖
B Color Image Link Quote Code Smilies
Command + Enter