A片特攻队/业余色制组 The.Moguls.2005.1080p.BluRay.x264-Japhson 7.95GB

作者:高清资源发布员 · 发布时间:2016-11-10 · 阅读 8 次 · 回复 0 次 支持(0) 收藏(0) 回复
108
✔资源类型:BD-1080P   ✔电影年份:更 早   ✔电影地区:欧美   ✔电影分类:喜剧   ✔字幕类型:✔标签类型: 

0 x% w+ e- I/ R7 `4 F+ x" H
: h0 V" V# X8 J) g; C- u" P译 名 A片特攻队/业余色制组
, @- D9 v- J" E5 D片 名 The Amateurs/ S+ v( j; h2 _6 W8 J
年 代 2005
- j$ g. W7 |6 ]3 W& D国 家 美国
* W4 e, v0 k# M2 {2 J类 别 喜剧
# E: A7 `( Z1 O" g' g) v2 J语 言 英语  {: m: V. c9 z5 M5 d' E  h
上映日期 2005-02-06
% o1 E# n" e; M. Z1 I9 DIMDb评分  6.3/10 from 5,514 users
- ~8 ^$ r: S" C, aIMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0405163/' f" p6 }& l2 M& h1 j7 T1 N
豆瓣评分 6.5/10 from 1,754 users
( j& Q  w, Z2 Q! j3 J$ x& i豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2011537/1 K3 ?" H+ K! r- o: ]: ?8 L
片 长 96 分钟, z7 b- b* [9 p, C4 B2 ]
导 演 Michael Traeger# m2 }& N! a$ Z, D2 u
主 演 杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges* x' U/ p3 ?- i, F7 j* v- z
   蒂姆·布雷克·尼尔森 Tim Blake Nelson$ d9 M( p# W+ |& R/ Y& i8 {
   派屈克·福吉特 Patrick Fugit3 c" j6 f" y5 Z" @6 P8 c4 E
   乔·潘托里亚诺 Joe Pantoliano
5 b3 u( t0 d1 k( w简 介) ^9 e0 C, `% g* g; E$ ?
 宁静的小镇住着一群善良的人们,已至中年的安迪(杰夫·布里奇斯 Jeff Bridges 饰)在失业后不久,妻子和他离婚嫁入豪门,儿子也跟着过上了他一辈子都不可能给予的生活。可怜的安迪只能坐在肮脏的小酒馆里发呆,想一些奇怪的发财致富的方法,然后不顾一切的去实践,期望借此走出自己人生的阴霾。这一天,正当所有人都在担心陷入沉思的他时,安迪突然灵机一动,决定投身于色情产业,拍A片淘金。对于他的计划,小镇上一大票朋友也表示出浓厚的兴趣,他们纷纷出钱出力,而且加入了这支临时组建的A片摄制队伍。他们制定了一套完整的拍摄的计划,可是真正的实践起来,却并不那么容易。最终他们也没能够A片发财致富,不过,这群人倒是都得到了别样的“甜蜜”。
 1. 9 s# v; p# \, ?, z# h: l( |
 2. Video ) f- K* W* d9 D% Q8 o$ D) B* v
 3. ID                                       : 1
  , _5 {" k& f. M- [( Z$ S* V$ B: M
 4. Format                                   : AVC $ T+ D) G# g" c' F8 P/ T, {
 5. Format/Info                              : Advanced Video Codec 4 G6 E  @9 Z: R$ M, v: b
 6. Format profile                           : [email protected] , i5 N$ s4 F  [& o
 7. Format settings, CABAC                   : Yes ) y" ]! r8 Q4 D- |; Y7 v
 8. Format settings, ReFrames                : 4 frames ( n) E4 h7 J( r$ h9 J/ C6 Z, ^' s+ H
 9. Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  * p4 u0 A$ A# Q' k0 s
 10. Duration                                 : 1h 38mn % q: V( Z9 m. a% @" ?8 K! V
 11. Bit rate                                 : 10.8 Mbps + w' c/ L" g6 A7 W' L2 Y  W
 12. Width                                    : 1 920 pixels ( s- t" B: n- Q4 u  w" I1 T) q( R+ p
 13. Height                                   : 1 080 pixels 3 g0 C  u" V- w6 i
 14. Display aspect ratio                     : 16:9 5 F" b' i- ^+ Q
 15. Frame rate mode                          : Constant : _1 \8 g5 P' @, M% w1 t  C3 F
 16. Frame rate                               : 23.976 fps 7 ^; _+ u& j- ^2 T+ g
 17. Color space                              : YUV
  9 u& N+ K# ^1 o# N
 18. Chroma subsampling                       : 4:2:0 0 M7 `, p* s/ _& m  e
 19. Bit depth                                : 8 bits
  . p4 f- s: k6 R6 V
 20. Scan type                                : Progressive 3 ^. j3 H0 r% L6 T2 G
 21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.217 3 D8 ^5 i5 ?. a; Y- ]
 22. Stream size                              : 7.26GB (91%)
  6 P' X7 F7 r! \% B& S8 R, p2 V% B
 23. Writing library                          : x264 core 67 r1173 f6d3166
  3 z6 W, d2 I0 I  P1 a
 24. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=10799 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
  0 j$ E' t- l7 Y( q
 25. Language                                 : English
  & Y/ q1 ?6 x( F
 26. Default                                  : Yes # h% ?) z# t( H4 H# g
 27. Forced                                   : No
  2 `8 l; x' Q% f1 |& _; \7 i  r
 28. 0 i6 m4 e, _% W$ L6 H- n
 29. Audio + h2 ^* \0 ^; d, U3 D# {. n
 30. ID                                       : 2
  # v' i' j0 t; e
 31. Format                                   : DTS ) k' u  i- f( L: [- Y. ?3 |
 32. Format/Info                              : Digital Theater Systems
  1 ]( C$ [. L3 f7 _
 33. Mode                                     : 16 2 J, R2 t( }9 f8 |
 34. Format settings, Endianness              : Big
  8 i3 ^. v# W) A' V. c7 r! A2 c* S& i
 35. Codec ID                                 : A_DTS
  ( [3 r  f+ u! G% V7 q8 t  |- ?
 36. Duration                                 : 1h 38mn % l% \2 M/ Z' J1 a) k9 G6 b, ]5 Z
 37. Bit rate mode                            : Constant 4 \6 S: Z! N' `, N
 38. Bit rate                                 : 768 Kbps
  7 F% I+ |6 t+ H
 39. Channel(s)                               : 6 channels $ a' s8 n: {3 e) Q
 40. Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  . I3 R1 d+ g2 n5 Y# X; Q' i! _( ^
 41. Sampling rate                            : 48.0 KHz
  ; @$ U8 }0 f, `, @8 n$ w
 42. Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
  : x* \! C2 s7 l6 e' h% [
 43. Bit depth                                : 24 bits 0 g5 C8 H. s0 ?- i6 I- d: U
 44. Compression mode                         : Lossy
  % r/ l( a3 J  \5 U8 o
 45. Stream size                              : 540 MiB (7%) $ k1 @5 m$ W' W1 V
 46. Language                                 : English $ G/ F6 Y0 p5 @5 {7 M) a/ r
 47. Default                                  : Yes 5 L! `1 P  |* [2 J! U
 48. Forced                                   : No
  1 b! Z( J! G- \9 Q- D) b; m: r( a3 o
 49. : k! a) ^" m2 ^2 g2 `1 n
 50.   
  + ]8 W! K9 O1 T# w2 a
复制代码
6 J/ j' l9 v1 ^3 Y. S
% y; b. c) |- e$ s! I2 W/ Q4 b7 Q4 Z6 g

5 m+ D( s; N; C: s: f' k! d4 i( X: w9 |$ C; l/ _4 C/ f+ |9 R. N
5 [$ _8 c- S! y2 f" h/ B9 t
' h; s! i# l/ o1 X( n2 }

0 S, f8 M3 t% x! E5 u6 P/ g; b3 L! P+ m* X8 J# m- S0 h- h0 `
3 w- T& K9 ]) @$ ]. l

# V- p4 V+ [5 `2 Q, |1 b/ H6 z7 N- D) W8 [6 |3 _$ c

$ [4 q5 F% j, V$ p3 ~; e
- E/ R! l( J8 W  R/ T! `$ w! i; c: j4 E2 |

7 \; k* u1 H, \' G! j) i, I: X
' m3 K/ ?) ?% R# b5 m
& |& i9 ~$ r; r2 [1 O! r
$ _; j& n* X7 P4 a( `( y  M
2 C! o* y8 e( x0 Q# X

The.Moguls.2005.1080p.BluRay.x264-Japhson.torrent(80.01 KB)

附件描述:
免责声明:本站所有资源均为网友上传,仅供测试宽带所用,严禁用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的资源负任何法律责任!如支持作品,请购买正版!
下载说明:下载工具推荐使用[115网盘][qBittorrent][uTorrent]下载。

本地下载 点击下载

共收到 0 条回复
回帖
B Color Image Link Quote Code Smilies
Command + Enter